שם החברה חדש אלומיניום מקורו בטכנולוגיית העיבוד המתקדמת ביותר לייצור אלומיניום בעולם. יש לנו ייבוא ​​של שתי סטים של בתי חרושת לגלגול קר CVC בגובה 6 מ- SMS סימאג, גרמניה; שתי סטים של מכונות השחזה מתגלגלות מהרקולס, גרמניה; שלוש סטים של 2150 טחנת גלגול לסכל מאצ'נבך, גרמניה ..