סיור במפעל

יש לנו יבוא של שתי קבוצות של 6 בתי CVC טחנות גלגול קר מסמס סימאג, גרמניה.

שתי קבוצות של מכונות השחזה מתגלגלות מהרקולס, גרמניה; שלוש קבוצות של 2150 טחנת גלגול לסכל מאכנבאך, גרמניה.

אחד שנשלח של קו חיתוך וקיצוץ של דניאלי, איטליי וסט אחד של קו אריזה אוטומטית מפוסקו, דרום קוריאה.